Specialisatie

Meester Luc De Wilder behaalde in 1988 zijn diploma van licenciaat in de rechten, met de graad van onderscheiding. Meester De Wilder beschouwt zichzelf bovenal als raadsman, hetgeen betekent dat wie een juridisch probleem heeft dat ontleding, uitleg, advies of bijstand behoeft, hiervoor beroep kan doen op zijn diensten.
In het bijzonder heeft Meester De Wilder zich de afgelopen 25 jaar toegelegd op volgende materies :

Verkeersrecht

Strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank en Correctionele Rechtbank voor zaken als alcoholintoxicatie, vluchtmisdrijf, niet-verzekering, verkeersovertredingen, ongevallen met gekwetsten, etc…
Burgerlijke partijstelling voor dezelfde Rechtbanken voor wie als slachtoffer van een verkeersongeval schade heeft geleden en dit wil recupereren van de tegenpartij.
Burgerlijke dossiers inzake verkeer voor dezelfde Rechtbanken.
Weet dat u voor de meeste van deze zaken een verzekering rechtsbijstand hebt, hetgeen betekent dat de kosten en erelonen van Meester De Wilder worden gedragen door de verzekeraar rechtsbijstand. U hebt bovendien vrije keuze van advocaat, hetgeen betekent dat u Meester De Wilder kan aanstellen als uw voorkeuradvocaat om uw dossier te behartigen. Raadpleeg uw verzekeringsmakelaar of rechtstreeks uw verzekeringsmaatschappij om de gegevens van Meester De Wilder ter kennis te brengen.

Strafrecht

Strafrechtelijke verdediging in zaken als slagen en verwondingen, oplichting, diefstal, heling, drugs, etc……. voor de Correctionele Rechtbank en het Hof van Beroep.
Burgerlijke partijstelling voor dezelfde Rechtbanken.

Familierecht en jeugdrecht

Procedures van echtelijke moeilijkheden als gehuwden, feitelijk of wettelijk samenwonenden, dit voor de Familierechtbank bij de Rechtbank van Eerste Aanleg en in beroep het Hof van Beroep.
Procedures van afstamming ( erkenning van kinderen, betwisting van vaderschap )

Bijstand zelfstandigen en KMO’s

Opstellen van contracten, bijstand in procedures voor de Rechtbank, bijstand bij faillissement, invordering van onbetaalde facturen, advies over allerlei juridische problemen, etc…
Meester De Wilder komt zelf uit een familie van zelfstandigen en ondernemers, hij kent als geen ander de behoeften van een handelaar.

Huurrecht

Opstellen contracten, advies wetgeving inzake huur, procedures voor de Rechtbank inzake woninghuur ( bv. ontbinding overeenkomst wegens niet betalen van de huurgelden, in gebreke blijven pand geschikt te maken, recuperatie huurwaarborg, etc… ) en handelshuur.

Bijstand politieke dossiers

Meester Luc De Wilder was gedurende 18 jaar gemeenteraadslid in Machelen, waar hij fractieleider was in de gemeenteraad. Verder was hij 12 jaar lid van de politieraad van de zone VIMA. Hij kent de politieke wereld, wie als burgemeester, schepen, gemeente- of provincieraadslid, of als administratief personeel bijstand nodig heeft van een advocaat, kan hiervoor beroep doen op de diensten van Meester De Wilder
Ook gemeenten kunnen terecht op het kantoor van Meester De Wilder met hun courante juridische vragen

Bijstand politieagenten

Politieagenten zijn heden ten dage meer en meer het slachtoffer van agressie in de uitoefening van hun beroepsactiviteit, dikwijls met verwondingen als gevolg, werkonbekwaamheid, etc.. Wie als politieagent een advocaat nodig heeft, kan hiervoor beroep doen op Meester De Wilder.

Aansprakelijkheidsrecht

Alle mogelijke vormen van aansprakelijkheidsbetwistingen voor de Rechtbank, zowel als eiser als verweerder.

Burenrecht

Geschillen met de buur inzake inbezitname van een muur bij het optrekken van een gebouw, discussies i.vm. beplantingen, hagen, gemene muren etc… Deze geschillen worden in geval van procedure gebruikelijk beslecht door de Vrederechter.

Aannemingsrecht

Geschillen met een aannemer bij nieuwbouw, verbouwing, protesteren van facturen bij slecht of niet uitgevoerd werk, aanwezigheid bij gerechtelijke expertises, etc….

Voorlopig bewind

Meester De Wilder heeft een jarenlange ervaring als voorlopig bewindvoerder van personen die omwille van mentale of fysische problemen niet in staat zijn om zelf hun vermogen en goederen te beheren. De aanstelling van de voorlopig bewindvoerder gebeurt door de Vrederechter.

Andere materies

De opsomming van de voorkeurmateries is niet limitatief. Wie een dossier wil toevertrouwen aan Meester De Wilder en niet zeker weet of dit onder de specialisatie van zijn kantoor valt, neemt best contact op met het kantoor van Meester De Wilder.

Erfrecht

Vereffening en verdeling van een erfenis, met procedure voor de Rechtbank, onderhandelingen bij de notaris, etc…